Friday 17 August 2012

Poem by the Norwegian writer
Gunvor Hofmo (1921-95)Fra en annen virkelighet ...

Syk blir en av ropet om virkelighet.
Altfor nær var jeg tingene,
slik at jeg brant meg igjennom
og står på den andre siden av dem,
der lyset ikke er skilt fra mørket,
der ingen grenser er satt,
bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet,
å av uhelbredelig ensomhet.
Se, jeg svaler min hånd i kjølig gress:
Det er vel virkelighet,
det er vel virkelighet nok for dine øyne,
men jeg er på den andre siden
hvor gresstrå er kimende klokker av sorg og bitter forventning.

Jeg holder et menneskes hånd,
ser inn i et menneskes øyne,
men jeg er på den andre siden
der mennesket er en tåke av ensomhet og angst.
Å, om jeg var en sten
som kunne rumme denne tomhetens tyngde,
om jeg var en stjerne
som kunne drikke denne tomhetens smerte,
men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet,
og stillheten hører jeg bruse,
stillheten hører jeg rope
fra dypere verdner enn denne.


From another reality ...

The cry for reality makes one ill.
Far too close did I get to things
so that I burnt a path through
and stand on the other side of them,
where light’s not apart from the dark,
where boundaries nowhere are set,
only a silence that casts me into a universe of loneliness,
oh of incurable loneliness.
Look, I soothe my hand in the cooling grass:
That surely is reality,
that surely is reality enough for your eyes,
I though am on the other side
where grass blades are chiming bells of grief and bitter expectation.

I’m holding someone by the hand,
looking hard into somebody’s eyes,
but I am on the other side
where each person’s a mist of loneliness and fear.
Oh, were I only a stone
where the weight of this void could be held,
were I only a star
where the pain of this void could be drunk,
but I am just someone cast out into the borderland,
and I hear the silence roar
I hear the silence cry
from worlds deeper than this one.

To hear the poet read this poem (1948), go to here

No comments: