Sunday 12 June 2016

A clear statement from Nils Ferlin

stjärnorna kvittar det lika

Man kan inte räkna dem alla
sägner och sånt man hör...
Det sägs att en stjärna ska falla
var gång när en människa dör.

Lyhörd i nätternas kyla
och vindarnas frusna musik
hundarna hörde jag yla,
som hundarna yla för lik,

änkorna hörde jag skrika
och barnen snyfta för bröd –
Stjärnorna kvitta det lika
om någon är född eller död.


stars do not care even mildly

Don’t count on six out of seven,
legends and such may be lies...
It’s said that a star falls from heaven
each time here on earth someone dies.

Clearly through nights’ coldness straying
with winds’ music frozen anew
dogs in the dark I heard baying,
as dogs around corpses can do,

widows I heard wailing wildly
and children sobbing for bread –
Stars do not care even mildly
if someone is born or is dead.No comments: