Saturday 18 February 2017

'Violen från Flen' - a great Olrog favourite

Violen från Flen

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen,
och drömmer ibland böcker så allén.
Där finns till salu smått och gott,
mest papper och kuvert,
men ändå annonserar man såhär:
Köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg,
men köp den av Violen från Flen.
All bildning och kultur, verkligt rara djur,
får ni av Violen från Flen.

Äventyr och sagor finns uti vårt lager

där sånggudinnan går på lätta ben.
Prosa och lyrik, kanske romantik,

får ni av Violen från Flen.

När ortens unga glopar går på jakt så verkar de'
municipalsamhälls-jeunesse-dorée.
Och frågar de Violen om hon vill gå med dem ut,
så rodnar hon och svarar så till slut:

Allt kan ni begära, av det litterära,
ja allting av Parnassens fenomen.
Men praktisk romantik, eller erotik,
finns ej hos Violen från Flen.
Tag i stället för er, av små bokprimörer,
ta' småvarmt från den Bonnierska buffén.
Bildning och kultur, verkligt rara djur,
får ni av Violen från Flen.


The Violet of Flen

A lovely girl stands lonely in a bookshop out in Flen,
and dreams among the books of her domain.
On sale are paper, envelopes,
and mostly bibs and bobs,
despite this though advertisements proclaim:
Buy a Hjalmar Gullberg or a Vilhelm Moberg,
but buy it from the Violet of Flen.
All your cultural feasts, truly snuggly beasts,
you’ll get from the Violet of Flen.

We stock stirring stories, tales of former glories

here the muse of song delights to reign.
Poetry and prose, romance too who knows,

you’ll get from the Violet of Flen.

When local whippersnappers go out hunting or foray
they seem to be the town’s jeunesse dorée.
And if they ask the Violet if she’d like to join the guys,
she blushes and she finally replies:

All you could desire, literature entire,
and that which to Parnassus might pertain.
Though all cooing doves, and erotic love’s
not stocked by the Violet of Flen.
Take though for nutrition, early small editions,
from Bonnier’s buffet do not abstain.
All your cultural feasts, truly snuggly beasts,
you’ll get from the Violet of Flen.

Listen to Sven-Bertil Taube sing it on Spotify!


No comments: