Sunday 28 May 2017

'Cor inquietum' poem by the Swedish poet Vilhelm EkelundAldrig kan själens
längtan stillas,
icke jordens riken,
brusande städer
och hafvens glans
förmå att lindra
dess eviga oro.
O, hvem spelar
dessa toner,
denne svidande musik
på mitt hjärtas
strängar, spända
alltid, alltid
alltför hårdt?


Nothing soul’s longing
e’er appeases,
none of earth’s dominions,
dull-roaring cities
or oceans’ gleam
can soothe completely
its fixed agitation.
O, who’s playing
all this music,
these so sorely smarting notes
on my aching
heartstrings, tautened
always, always,
far too tight?No comments: