Thursday 5 July 2018

Frans Michael Franzén - champagne poem

Champagnevinet

Drick! de förflyga de susande
                                 Perlorna: Drick!
Skynda! Det ljufva, det ädla, det höga
                                 Söker du fåfängt, se’n anden förgick.
Dåren, som fäste vid skummet sitt öga,
                                 Vatten, blott vatten, på läpparne fick.

Njut! de försvinna, de tjusande
                                 Stunderna: njut!
Ytterst förfinade, känslan och löjet
                                 Reta och domna i samma minut.
Snappa i flykten behaget och nöjet:
                                 Högst är raketen, i det han går ut.

Snar är på jorden den rusande
                                 Glädjen, ack! snar.
Fångad af ynglingens spända förhoppning,
                                 Än ur en drufva, förädlad och rar,
Än från en mun, lik en ros i sin knoppning,
                                 Strax till sitt hem öfver molnen hon far.


Champagne wine

Drink! they soon vanish the fast-climbing
                                 Strings of pearls, drink!
Quick now! The beautiful, noble, or lofty
                                 Vainly you seek, once the spirit’s laid waste.
Mad is the man who on foam gazes oftly,
                                 Water, just water is all he will taste.

Feast! they’re soon banished the spell-binding
                                 Hours of joy, feast!
Feeling and laughter, refined beyond measure
                                 At the same instant can rouse and benumb.
Catch in mid-flight all delight and all pleasure!
                                 Rockets reach highest whilst their end is come.

Brief is on earth every mind-blinding
                                 Gladness, ah! brief!
Captured by young man’s high hopes so full-blooded,
                                 Now from a grape at its choicest and rare,
Now from a mouth like a rose that’s just budded,
                                 Straight to its home o’er the clouds she’ll repair.


Frans Michael Franzén (1772-1847)


No comments: