Monday 3 September 2018

Ingemann hymn 'Den Miskundelige'

Den Miskundelige
(Efter Davids 36te Psalme, 6-10)

Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud!
Din Trofasthed naaer dine Skyer;
Din Retfærdshaand over Bjergene ud
Er strakt over Dale og Byer.

Som Himlenes Favn er din Kjærlighed, Gud!
Som Havenes Dyb dine Domme.
Til Frelsen fører Du Sjælene ud,
Vil Skabningens Suk ihukomme.

Hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud!
Hvor Menneskebørnene bygge!
I Mulm er Kjærlighedsvingen bredt ud -
Vi skjule os under dens Skygge.

Du qvæger i Ørken den tørstende Sjæl -
Du bjerger den bævende Due -
Hos Dig er Livets det evige Væld,
Og Lys i dit Lys skal vi skue.


The Merciful One
(Based on Psalm XXXVI, vv. 5-9)

Lord, unto the heavens your mercy extends!
To clouds your great faithfulness rises;
O’er mountains the hand of your righteousness bends,
O’er valleys and towns of all sizes.

Your love, Lord, resembles the heaven’s embrace,
Each judgment the depths of the ocean.
You lead to salvation the souls of our race,
Pay heed to the sighs of creation.

Your great loving kindnesses, Lord God, abide
Where children of men toil and swelter!
In darkness the wing of your love is spread wide –
Beneath its vast shadow we shelter.

You slake the soul’s thirst in the desert’s cruel might,
You rescue the dove sorely frightened –
The fountain of life is with you, in your light
One day we shall all be enlightened.


No comments: