Wednesday 25 September 2019

Frans August Brocatus: 'While the other flowers...'

Terwijl de andere bloemen toekeken
zag ik met bijna dichtgeknepen ogen
hoe de klimrozen leken te smelten.

Ik hield mijn adem in en volgde twee
blinkende torretjes op de rand van de waterput,
ze aarzelden, waren ineens  verdwenen.

Onder de bomen stuurde ik de schaduwen weg
en ik tekende in een plots ontstane plas van licht
het pas gevonden nest van een winterkoninkje.


While the other flowers looked on
I saw with almost half-closed eyes
how the rambling roses seemed to melt.

I held my breath and followed two
tiny beetles on the rim of the well,
they hesitated, had suddenly disappeared.

Under the trees I sent away the shadows
and I drew in a suddenly created splash of light
the newly found nest of a winter wren.

No comments: