Monday 1 August 2022

Bo Bergman: 'Jorden'

 


JORDEN

 

Vår Herre är ett gammalt liv,

som inte längre orkar svara

på allt vårt dumma kält och kiv.

Nu sysslar han till tidsfördriv

med sina memoarer bara.

Jag såg hans himmelska arkiv

i drömmen och jag vet ej vad

det steg för ödesfläkt ur orden

– men hur jag vände blad för blad

och sökte på varenda rad,

så fann jag ingenting om jorden.

 

 

THE EARTH

 

The Lord God, now well past his prime,

just can’t be bothered to reply

to moans and groans’ quite mindless chime.

And so, to while away the time,

He writes his memoirs while still spry.

His heavenly archive I did spy

when dreaming and could not assuage

the chill to which the words gave birth –

but though I dredged it page by page

and let each line my mind engage,

I nothing found about the Earth.


No comments: