Wednesday 3 August 2022

Bo Bergman: 'Under släggan'

 


UNDER SLÄGGAN

 

Vrid dig under slagen, känn den

tunga släggans slag.

Gör det ont, så spruta gnistor.

Du blir kall en dag.

 

Fråga inte vem som håller

hårt i släggans skaft.

Det kan vara nog att prisa

mästarns kraft.

 

Smides du till ära, eller

hamras du till hån?

Vem bestämmer formen? Kommer

formen utifrån?

 

Vrid dig, böj dig, gläd dig, när den

tunga släggan slår.

Utan hamrad ande

ingen form som står.

 

 

UNDER THE HEAVY HAMMER

 

Squirm beneath the blows, just feel the

heavy hammer’s toll.

If it hurts, then sparks will fly out.

One day you’ll be cold.

 

Do not ask who holds the hammer’s 

shaft, whose grip is tight.

It’s sufficient just to praise the

master’s might.

 

Are you forged for honour, are you

hammered out for scorn?

Who decides the form? Is it from

outside or inborn?

 

Squirm and bend, rejoice now, at the

heavy hammer’s blasts.

With unhammered spirit

there’s no form that lasts.

 

No comments: