Saturday 10 December 2022

Martinus Nijhoff: 'Impasse'Impasse

 

Wij stonden in de keuken, zij en ik.

Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.

Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag

wachtte ik het onbewaakte ogenblik.

 

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf,

en de kans hebbend die ik hebben wou

dat zij onvoorbereid antwoorden zou,

vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf?

 

Juist vangt de fluitketel te fluiten aan,

haar hullend in een wolk die opwaarts schiet

naar de glycine door het tuimelraam.

 

Dan antwoordt zij, terwijl zij langzaamaan

druppelend water op de koffie giet

en zich de geur verbreidt: ik weet het niet.

 

 

Impasse

 

We stood there in the kitchen, she and I.

I’d had the thought for days: ask her today.

Ashamed to ask, I waited for the stray

unguarded moment, though, to make my try.

 

But seeing her now busy at her tasks

and realising that I had the chance

she’d answer without thinking in advance,

What would you have me write about? I asked.

 

Just then the whistling kettle starts to blow,

concealing her in rushing steam that soars

through slanting window up to purple rain.

 

And she replies, while drop by drop she pours

the boiling water on the coffee grains

and the aroma spreads out: I don’t know. 

No comments: