Thursday 10 January 2019

Short ballad by J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958)

Korte ballade

Op een bijbeltje, door de muizen aangevreten,
om hare nesten te verbeteren.

Wie zal ’t verstand der muis doorgronden,
Die in den bijbel heeft gevonden
Verzorging voor haar nageslacht?

Veel zachter slapen kinder-muizen
Die tussen de profeten huizen,
Dan menig mens, in menig nacht.

Prins Jezus, zijt gij zo vergeten,
Dat thans de muizen bijbels vreten?
Hierover heb ik nagedacht
Bij menig dag, in menig nacht,
En zie: een klein dier doet ons weten
Wat mensen zo vaak zijn vergeten:
Gods woord behoedt het nageslacht.


Short ballad

On a small bible, gnawed at by mice
to improve their nest .

Who can the mouse’s mind uncover
That in the bible has discovered
Nutrition for her future brood?

Young mice can far more sweetly slumber
Midst all those prophets without number
Than humans who sleep does elude.

Prince Jesus, are you so neglected
That mice have bible fare selected?
Thoughts such as these my mind intrude,
Both day and night I've them construed,
See here: a wee mouse has suspected
What humans have not yet detected:
Their brood’s safe with God’s word as food.


No comments: