Tuesday, 5 February 2019

Lars Gustafsson: 'Sonett XXVIII' in English translation

Sonett XXVIII

Det kommer sent. Det hade långt att gå.
Det har väl inget namn men kallas sorg.
En knuten näve är en bräcklig korg
av spröda fingerben, och att förstå

sin svaghet rätt är svårt. Och mycket få
kan se sin svaghet som en väldig borg.
Man står på någon Gustav Adolfs torg
och ser sig övergiven. Att övergå

ett sådant torg är svårt. En öppnad hand
är nästan alltid tom. En fågelbur
där aldrig någon fågel bott ger lätt

ett intryck av förvirring. Med vad rätt
föraktar vi en frihet, vars natur
består i att försiktigt lösa alla band?


Sonnet XXVIII

It’s late in coming. It had far to go.
There is no name for it but it’s called grief.
A clenched fist is no more than a frail sheaf
of brittle fingerbones – it’s hard to know

one’s weakness properly. And very few
can view their weakness as a strong safe lair.
One stands on some huge Gustav Adolf square
and sees oneself forsaken. It’s hard too

to cross a square like that. A hand that lies
open’s nearly always empty. And a cage
where no bird’s ever lived can easily

convey confusion. By what right do we
disdain a freedom that by nature, stage
by stage, would loosen cautiously all ties?


No comments: