Sunday 27 December 2020

Lars Gustafsson: 'Svenska Vitterheten'

 

Svenska Vitterheten

 

Ett randfolks dova sånger,

is under björkarna,

brunt gräs som vinden tar,

gammal grep som händer slipat

 

och i skuggan av det stora trädet

fjädrar av en duva höken slog.

 

 

A History of Polite Letters in Sweden

 

Borderlanders’ muffled songs

ice under the birch trees,

brown grass the wind catches,

an old hand-smoothed digging fork

 

and in the shadow of the large tree

feathers from a hawk-downed dove.

 

 

 

No comments: