Tuesday 22 December 2020

Lars Gustafsson: 'Inskription på en sten'

 

Inskription på en sten

 

»Jag förvandlas till sten och min smärta förblir.«

Att översätta. Men till vilket språk? Och hur?

 

Man ber mig översätta. Det ber om at bli översatt,

som om det inte redan vore skrivet. Finns det andra ord?

 

Så är ju allting redan skrivet. Och med samma skrift.

 

 

Inscription on a stone

 

‘I turn into stone and my pain remains.’

To translate. But into which language? And how?

 

I am asked to translate. It is asking to be translated,

as if it were not already written. Do other words exist?

 

Everything then is already written. And in the same writing.

No comments: