Sunday 10 September 2023

Bert Westerström: 'Så mycket Himmel lämnades kvar'

 

 

 Så mycket Himmel lämnades kvar,

när du vände dig om och gick,

att den fjäril som flög ur din hand

förvandlades till en blick ur dina ögon

lika graciös som du I ditt farväl

– så mycket Himmel

och aldrig ett blad som faller.

 

 

So much of the Sky still remained,

when you turned round and walked away,

that the butterfly quitting your hand

was transformed to a gaze from your eyes

as graceful as you taking leave

– so much of the Sky

and never a leaf that’s falling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: