Thursday 14 September 2023

N.F.S. Grundtvig: 'Velkommen i den grønne lund'

 


Velkommen i den grønne lund

 

Velkommen i den grønne lund,
hvor fuglene de sjunge!
det høres skal: den danske mund
til sang har og en tunge.

Vi har det godt i grunden her,
såvel som vore fædre,
vil Gud, den dag tør være nær,
vi får det end lidt bedre.

Vor konge er vor fuldtro ven,
som guld hans ord må skattes:
”Kom hid, I gode danemænd,
og sig os, hvad I fattes!”

Kan munden vi få ret på gang
til andet end at spise,
hverandet barn i Danevang
forstår halvkvæden vise.

For, hvad vi fattes først og sidst,
til lykke ej så ganske,
men lidt dog både her og hist,
det er det ægte danske.

Derom sang nys en lille fugl
i syd på Skamlingsbanke,
og synd det var at lægge skjul
på hele folkets tanke.

Vi føre løver i vort skjold
af hjerter tæt omsatte,
dem førte vi fra hedenold
og ingen abekatte.

Hver fugl må synge med sit næb,
og livet, kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb.
Velkommen i det grønne!

 

 

Thrice welcome to the leafy grove

 

Thrice welcome to the leafy grove,

where birds are sweetly singing!

Let too the Danish tongue now prove

its song can set things ringing.

 

For all in all we’re well off here,

like those of old who bore us

God willing, may the day be near

when more still lies before us.

 

Our king, a trusty friend is he,

his words like gold we treasure:

‘Come hither, good Danes, tell to me

where you’ve been served short measure!’

 

If we could all our mouths command

to more besides just eating,

Each second child in Denmark’s land

would grasp what won’t need speaking.

 

Not much is needed joy to share 

and present lacks to banish,

a little though, both here and there,

that’s what is truly Danish.

 

On Skamling hill the other day

a little bird sang clearly,

and ’twould be shame to hide away

the thoughts that all felt dearly.

 

Proud lions adorn the Danish shield

bestrewn with hearts unshrinking,

since days of old they hold the field,

not miming apes unthinking.

 

Each bird its special song must find,

for life would without singing

be merely drudgery and grind.

So welcome, hear it ringing!

 

 

 

No comments: