Sunday 5 February 2012

Poem by the Swedish poet
Gunnar Ekelöf


Kinesisk broderi

En eldfågels bo är hjärtat
byggt med kvistar av ådror
fodrat med lågor. Men fågeln
ruvar där i en ännu högre
värme. Från dess bröst och sidor
tycks lågorna vika. Orörd
vilar den på det osynliga ägget
med vingarna fläktande, stjärtens fjädrar
hängande ut över bokanten. Eller den fladdrar
ett ögonblick upp som för att hämta
tankars och bilders insekt, försvinnande
i luftens siden så snart den lyftat
åter synlig först då den åter vilar
i lågorna, slätande sina fjädrar med näbbet.


Chinese embroidery

A firebird’s nest is the heart
built with twigs of veins
nourished with flames. But the bird
broods there in an even greater
heat. From its breast and sides
the flames seem to fall back. Untouched
it rests on the invisible egg
its wings fanning, its tail-feathers
hanging over the nest’s edge. Or it flutters
up for an instant as if to fetch
an insect of thoughts and images, disappearing
into the silk of the air as soon as it has lifted
only visible again when it once more rests
in the flames, smoothing its feathers with its beak.

No comments: