Tuesday 21 February 2012

Poem by the Swedish writer
Eva Runefelt (b. 1953)


Polderland

Som svävande reflexer
betar de kortväxta hästarna
de ljusa poldrarnas gröna vatten
Djuren försvinner och uppstår
i det vinklade ljuset, hjärnljuset
Tyngdlösa
Det är efter uppståndelsen, april
De stora markernas vila
över år
som rotat i en ny växtlighet
Gräsfåglar, alléer av vindrosor
och nätternas karminljus
ännu inte utslaget


Polderland

Like hovering reflections
the short-statured horses graze
the green water of the light polders
The animals disappear and re-emerge
in the angled light, the brain-light
Weightless
It is after the re-emergence, april
The rest over years of the
huge fields
that has rooted in a new vegetation
Grass-warblers, avenues of windflowers
and the nights’ carmine light
as yet unfolded

No comments: