Saturday 4 February 2012

Poem by the Swedish writer
Pär Lagerkvist


Livsbåten

Snart är du död och vet ej att du glider
på livets båt bort mot de andra landen
där morgon väntar dig på dolda stränder.

Oroas ej. Räds ej i uppbrottstimman.
En vänlig hand lugnt ordnar
båtens segel,
som för dig bort från
kvällens land till dagens.
Gå utan ängslan ner
i strandens tystnad,
den mjuka stigen genom
skymningsgräset.


The boat of life

Soon you’ll be dead and not know you are gliding
upon life’s boat away towards the other lands
where morning waits for you on hidden shores.

Don’t be afraid. Fear not the hour of parting.
A friendly hand calmly trims
the boat’s sail
that takes you from the
evening land to that of day.
Walk without apprehension
in the shore’s silence
down the soft path through the
twilight grass.


No comments: