Monday 10 December 2018

Kingo - a hymn for Christmas

Store Gud og Frelsermand

Store Gud og Frelsermand,
Hvo er dend der lignes kand
Ved din Guddoms store kraft?
Ingen har fra Adam hafft
Slig en Fader, slig aff Kiøn,
Slig en Moder, skiær og skiøn,
Der har født en Jomfru-Søn!

Døberen, O store Gud,
Som løb for i Veyen ud,
Til at vise Verden Dig,
Hand saa høyt undskylder sig,
At hand er kun blot en Røst,
Som mod Syndsens saar og brøst,
Prædiket ald Verdens Trøst.

Hand ey værdig kiender sig
Til din Skoe at tiene Dig!
Hvad er da jeg Adams Barn,
Skygge, støv og Jord og skarn!
Jeg er ikke værd at staa
Paa dend Jord Du traadde paa,
Eller i din Forgaard gaa.

Men, O JEsu, Davids Rood,
Jeg vil dig med Bøn og Bood
Rede og berede sted
I min Siæl og Hiertet med:
Tag det hen og dan det best,
Kom der ind og vær min Giest,
Giv en salig Jule-Fest.


Mighty God and Saviour mine

Mighty God and Saviour mine,
Who is there with power divine
That with thine can be compared?
No one has from Adam shared
Such a father, or such kin,
Such a mother free from sin,
That a virgin son has born.

John the Baptist, O great Lord,
Who so early walked abroad,
To proclaim thee to the world,
Stated clearly, so folk heard,
He was but a voice that called,
Preaching solace unto all
Who by sin were worn and torn.

He felt quite unworthy too
Thy shoe’s latchet to undo!
What am I then, Adam’s child,
Nought but dust, dirt, filth reviled!
I lack every shred of worth
To walk where thou trodst on earth,
Or within thy courts to bide.

Root of Jesse, Jesu sweet,
I by prayer and penance meet
Will for thee a place prepare
In my soul and heart to share:
Visit it and shape it best,
Enter in and be my guest,
Grant a blessed Christmastide.No comments: