Tuesday 8 June 2021

Werner Aspenström: 'Glädjen'

 Glädjen

 

Gråvädersdagen trycker mot takåsen.

Det luktar mögel och sorgsenhet.

I hjärtats ena kammare molar raseriet,

iden andra sitter döden och gäspar.

Plötsligt kan glädjen uppenbara sig,

morgonfräck, nästan prålande,

som tuppen på en gödselstack.

 

 

Happiness

 

The overcast day presses against the roof ridge.

There is a smell of mould and melancholy.

In one chamber of the heart rage is a dull ache,

in the other death sits yawning.

Suddenly happiness can appear on the scene,

dawn-brazen, almost flaunting itself,

like the cock on a dunghill.

 

No comments: