Tuesday 8 June 2021

Werner Aspenström: 'Ikaros och gossen Gråsten'


 


Ikaros och gossen Gråsten

 

Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros

önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin,

gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen.

Jag talar också på en grästuvas vägnar 

som åtnjuter skugga och vindskydd.

 

Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar

önskar jag frambära min hyllning till fotsulan,

den nedåtvända själen, konsten att stanna

och att äga tyngd – såsom gossen Gråsten

eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske,

som glanslöst men evigt grönskar.

 

 

Icarus and Master Greystone

 

After having read 73 (excellent) poems about Icarus

I wish to put in a word for his country cousin,

Master Greystone, left behind on the meadow.

I am also speaking on behalf of a tuft of grass

that enjoys shadow and shelter from the wind.

 

After having 73 poems about flight and about wings

I wish to express my tribute to the sole of the foot,

the downturned soul, the art of staying put

and possessing weight – as does Master Greystone

or his sister, stay-at-home Miss Spruceling,

lack-lustre but eternally green.

 

1 comment:

John Irons said...

there is an earlier translation from two years ago here:

http://johnirons.blogspot.com/2019/05/werner-aspenstrom-ikaros.html

interesting how things overlap and diverge!