Friday 4 June 2021

Werner Aspenström: 'Höst'

Höst

 

De släpande dimmorna, morgon och afton.

Där star den gamla eken och hostar.

Hur lätt der var att andas den gången

när gulärlan plockade tagel I törnrosssnåret.

 

 

Autumn

 

The trailing mists, morning and evening.

There the old oak stands coughing.

How easy breathing was back when the blue-headed wagtail

plucked horsehair in the wild-rose thicket.


 

No comments: