Sunday 6 June 2021

Werner Aspenström: 'Världsträdet'


 


Världsträdet

 

I natt såg jag världsträdet,

mörkt, överskuggande.

En slocknad jättekandelaber

som täckte helt det ljusa himmelsfönstret.

Ett höstligt träd, ett bittert träd,

orörligt och med drypande bark.

Kanske fanns ännu stormar

och skärande rop från mänskor,

men allt detta skedde djupt därnere,

där ingen ändring är möjlig.

 

Ett träd såg jag och de tunga dödsfåglarna,

som makligt flyttade sig från gren till gren.

 

 

The World Tree

 

Last night I saw the world tree,

dark, overshadowing.

An extinguished giant candelabra

that covered the whole bright firmament

An autumn tree, a bitter tree,

motionless and with dripping bark.

Perhaps storms still existed

and piercing cries from humans,

but all of this took place deep down there

where no change is possible.

 

A tree I saw and the heavy birds of death

that leisurely shifted from branch to branch.

No comments: