Wednesday 8 February 2023

Hjalmar Gullberg: 'Som ordband'

In manus tuas domine commendo spiritum meum

 

Som ordband

 

Som ordband sirligt utgår med sentenser

på gamla målningar ur lammets mun,

utsmyckning av en lånad text – så glänser

ett monogram av stjärnor i en brunn…

 

Ord ur en mun som inte själv kan tala,

en konst som mer är vädjan och dekor

än konst, är vad jag bjuder: de verbala

resterna av en bildprakt som förgår.

 

 

Like ribboned words

 

Like ribboned words that gracefully in scenes

of scripture from the lamb’s mouth scroll and swell,

adornment of a borrowed text – so gleams

a monogram of stars deep in a well…

 

Words from a mouth without the gift of speech,

an art more décor, more a pleading sigh

than art is what I offer: mumbled, bleached

shreds of a visual splendour born to die.

 

No comments: