Friday 3 February 2023

Verner von Heidenstam (1859-1940): 'Hur lätt bli människornas kinder heta!'


 

Hur lätt bli människornas kinder heta!

De döma snabba, fast de litet veta,

de många rösterna, som hjärtan mäta.

Men i hvart hjärta finns en dörr med lås,

ett hemligt rum, hvars nyckel ingen finner,

och oljan, hvilken i dess lampor brinner

är hemligheter som med oss förgås.

I nyckelhålets strimma på vår väg

vi röra oss och vakna upp och somna.

Hon leder oss, och långt i fjärran komna

den strimman lyser våra sista steg.

 

 

How easily most people’s cheeks start glowing!

They’re swift to judge, although too little knowing,

those voices who would gauge heart’s to-and-froing.

Within each heart though is a well-locked door,

a secret room, the key of which is hidden

and where the lamps that burn within are driven

by secrets which when we die are no more.

Along the keyhole’s streak of light we make

our way, in sleep and waking’s alternation.

It guides us, and at our far destination

that streak lights up the last steps which we take.

 

 


No comments: