Saturday 4 February 2023

Verner von Heidenstam: 'Vid vägens slut'


 

Vid vägens slut 

 

Vis, o människa, det blir du först

när du hinner till de aftonsvala

höjders topp, där jorden överskådas.

Konung, vänd dig om vid vägens slut,

vila där en stund och se tillbaka! 

Allt förklaras där och allt försonas,

och din ungdoms riken hägra åter,

strödda än med ljus och morgondagg. 

 

 

At journey’s end

 

Wise, o human, you will not become

until you gain the lofty summit in its

evening calm, the earth spread out below you.

King, then turn around at journey’s end,

rest a while and take a long look backwards!

All will be explained and reconciled there,

and your youthful realms once more will shimmer,

studded still with light and morning dew.

 

No comments: