Friday 31 March 2023

Karin Boye: 'Havet'


 

Havet

 

Salt, bittersalt

är havet, och klart och kallt.

På djupet multnar mycket,

men havet renar allt.

Vilt, rovdjursvilt

är bränningens glittrande språng,

men ingen människas tankar

är höga som havets sång.

Starkt, evigt och starkt

är vågornas väldiga tåg,

och stark av det eviga havet

var mjuk förgänglig våg.

Så ge ditt liv åt havet.

Det kräver blod av sin man,

men sist, djupt i det djupa,

får ingen en vila som han.

 

 

The sea

 

Salt, bitter salt

the sea is, and clear and cold.

Deep down, there’s much that moulders,

the sea though cleanses all.

Wild, beast of prey wild

is the surf in its glittering bound,

but no human thoughts have ever

the sea-song’s full-bodied sound.

Strong, endless and strong

is the mighty march of the waves,

and strong with the unending sea

each gentle transient wave.

So give your life to the sea. There’s

life-blood required of a man,

though lastly, deep in the depths, he

will gain rest that none other can.

 

No comments: