Monday 17 June 2019

Lars Gustafsson - an evocative summer poem

Händelser i sommardagens utkant

Den instängda humlan 
svär och härjar i fönstret
på ett främmande språk

Den gamla kaffekvarnen
kan inte sluta att tjata
om ransonering och krig

Ett storartat spindelnät 
har övertagit farmoderns cykel
Evangelii Härold inte längre till salu

Ur den hundraåriga busken
faller krusbären,bärnstensbruna,
och trötta, till marken ett efter ett

Det är - kort sagt - sent på jorden
I den väggfasta telefonen knastrar
redan eftermiddagens åskväderEvents on the periphery of a summer day

The trapped bumblebee
cusses and buzzes at the window 
in a foreign language

The old coffee-mill
can’t stop going on
about rationing and war

A splendid spider’s web
has taken over grandma’s bicycle
an Evangelii Härold no longer for sale

From the century-old bush
gooseberries, brown as amber,
and weary, fall to the ground one by one

It is – in short – late here on earth
In the wall-mounted telephone
the afternoon storm is already crackling


No comments: