Monday 24 June 2019

Terje Johanssen (1942-2005)

Det lange livet

Livet er så langt, av og til
varer det i flere måneder
avbrutt av høyt gress,
dype elver
og kyss
som varer like lenge som et eple
faller
i det lille sekundet mellom sommer og høst


Long life

Life is so long, from time to time
it lasts for several months
interspersed with tall grass,
deep rivers
and kisses
that last just as long as an apple
falls
in the split-second between summer and autumn

No comments: