Tuesday 4 June 2019

Werner Aspenström: 'Slåtter'

slåtter

Anfallen är junidagen
av slåttermaskinernas knatter!
På väg ner till fälten
kvinnorna med dricksvatten
och matkorgar.
Som tygrullar (blågrönt skiftande)
ser de grässträngarna rullas ut
från dike till dike.

Maklig sover snoken i stenröset
men med blinkande pepparögon
flyr råttorna in i sitt krympande rike
av daggvåt timotej.


mowing

The June day is under attack
from the clatter of mowing machines!
On their way down to the fields
the women with drinking water
and baskets of food.
Like rolls of cloth (shifting blue-green)
they see the narrow grass tracks unravel
from ditch to ditch.

the grass snake leisurely sleeps in its mound of stones
but with blinking peppercorn eyes
the rats flee into their shrinking realm
of dew-moist timothy.


No comments: