Sunday 14 July 2019

Olaf Bull: 'Digter'

Digter

Jeg synes, alverden smiler
bag zobel og skind i løn,
fordi jeg blaafrossen piler
i vaarfrak, tynd og grøn!

Dér kommer en festlig frue
i skinnende pelsverks pragt
og lysende hermelinshue — —
jeg smutter i foraarets dragt!

Skal det være en viol fra mit knaphul,
en blomst fra en vaargrøn vei — —?
Skal det være lidt fuglekvidder — —?
Kvirrevitt — — —! Faaes gratis hos mig!

Poet

I feel the whole world is smiling,
in sable and furs unseen,
since I dart around half-frozen
in a spring coat, thin and green!

Just look, a lady so stately
her gleaming furs swish and swing
and topped by a bright ermine beret — —
I scurry around dressed for spring! 

How about my own buttonhole’s violet,
a roadside spring flower maybe — —?
How about some twittering chirrups — —?
Chirpy chirp — — —! From me it’s for free!

No comments: