Monday 1 July 2019

Astrid Hjertenæs Andersen: 'I would fly home to your embrace'

Jeg vil hjem til ditt favntak

Jeg vil hjem til ditt favntak
når frosthvite orgler begynner å tone
vil jeg kjenne ditt hjerte slå mot mitt
i takt med de sterke fuglers ildnende vingeslag
over gryblå åser

vil jeg kjenne ditt varme åndedrag
mot min hals mens kastanjealléenes nakne trær
fløyter ømhet mot himmelen
vil jeg at du bøyer meg
inn på stier som funkler av svart og rødt løv

at du svinger meg langsmed rader
av ennå fulltonende oktoberroser
at du tvinger meg til å gjense deg
dypt i den høstklingre hagen
hvor trær bærer lysende vinterfrukt


I would fly home to your embrace

I would fly home to your embrace 
when frost-white organs start resounding
I would feel your heart beat close to mine
in time with the spirited wingbeats of strong birds
over dawn-blue hill-tops

I would feel the warmth of your breath against
my neck while the chestnut avenues’ naked trees
trill tenderness toward the heavens
I would have you steer me
onto paths that glitter with black and red leaves

have you propel me past rows
of still sonorous October roses
have you compel me to see you again
deep in the autumn-tinkling garden
where trees bear luminous winter fruit


No comments: