Wednesday 10 July 2019

Bull: 'Fra mezzaninvinduet'

Fra mezzaninvinduet

Samtidige i rummets bleke dage
staar jeg og hun, min slanke elskerinde.
Vi drikker med vort hjertes gjemte pulser
den samme stund, som til os begge rinder –
og stille skal vi staa og kløve lyset,
der er fra tider, da vi ikke levet,
og som vil strømme med sit skraae skjær
dypt ind i tider, da vi ikke er – – –

Og der er døde sommerdøgn i lyset,
som hælder gjennem vindvedts løvguirlandre –
og denne dybe kveld vil gaa tilbage
og flyde tonløst sammen med de andre!
Naar streifed det mig sidst, det lys som blinder –?
det meningsløse, rige straaleskin,
som tænder dunet paa en kvindes kinder,
der ikke aner hvorfor hun er min?

Vi staar i drømmedrysset ifra solen,
som flimrer bag den overbøide pinje;
jeg ser din hofte gjennem blaatøiskjolen,
hvor er den endelig i form og linje.
Jeg ser paa dine solbelyste hænder
med perlefine porer i sin hud,
hvor alt er nært og fast! Hvor alting ender!
og ingenting er evighed, o Gud!

Men fjernt paa sletten ser jeg ogsaa lue
Soractes gamle bjerg og Tiburs høie,
og pinjekronen over vindvets bue
blir nu en haand, som skygger over øiet.
Og fra en anden mezzanin man spiller
– Chopin – og vakt af hvide hænder raser
i søvnløs ring hans liljebleke triller
bag tunge, rosenfyldte romervaser.From the mezzanine window

Contemporaries in the room’s pale days
we stand here, I and she, my slender lover.
The hidden pulses of our hearts both drink
the selfsame moment we may now discover – 
and silent we shall stand and cleave the light
that is from times before we had our life,
and that with slanting gleam will stream afar,
deep into times when we no longer are–––

There are dead days of summer in the light
that pours in through the window’s leafy garlands –
and this deep evening hour will soon recede
and mutely join the others in those far lands!
When was I last brushed by that blinding streak,
that meaningless and radiant bright shine
which lights the down upon a woman’s cheek
who does not know at all why she is mine?

We stand in dreams that from the sun sift down
that’s shimmering behind the bowed stone pine;
I see your hip’s shape through your thin blue gown
how finite though it is in form and line.
Your sun-lit hands my eyes too apprehend,
whose skin with hosts of pearl-fine pores is floored,
how close and firm all is! How all things end!
and nothing is eternity, oh Lord!

But far off on the plain there further flame
Soracte’s ancient mount and Tibur’s height,
the stone pine’s crown above the window frame
becomes a hand that shades the eye from light.
And from another mezzanine comes spilling
– Chopin – and wakened by white hands now chases
in sleepless ring, his lily-pallid trilling
behind the heavy, rose-filled Roman vases.


No comments: