Saturday 11 November 2023

Thor Sørheim: 'Hva en tro kan bære'


 

HVA EN TRO KAN BÆRE

 

Den som vil bygge ei bru eller finne holdepunkter

for en tro, må først måle og regne ut hvor mye

de faste fundamentene skal tåle av overgang og

motgang. Ved slike anledninger gjelder det å finne

grensen for den vekt som skal legges på de avgjørende

sammenføyningene av tro og viten. Hva ei bru

kan tåle, og hva en tro kan romme vil alltid

bli målt med utgangspunkt i undringens akseltrykk.

 

 

WHAT A FAITH CAN BEAR

 

Anyone wanting to build a bridge or find a firm basis

for a faith, must first measure and calculate how much

the fixed foundations shall be able to tolerate tracking and

backtracking.  On such occasions the critical point must

be found for the weight to be placed on the crucial

interlockings of faith and knowledge. What a bridge

can tolerate, and what a faith can accommodate will always

be based on wonderment’s maximum axle load.

 

 

No comments: