Friday 10 November 2023

Steinar Opstad: 'Våpenhvile i Gaza, Snønatt i Oslo'

 


Våpenhvile i Gaza, Snønatt i Oslo

18.-19. januar 2009

 

Vi lager engler i snøen

og fyller hele parken med engler

som står på hverandres skuldre

for av snø er vi kommet

 

og til snø skal vi bli, etasje på etasje

for mennesker som stirrer ut

av vinduene i en blokk

i sekundene før alarmen går

 

De snubler i de avskallede korridorene

og det rapporteres om ikke-krig

idet snøen legemliggjør oss

og verden står stille

 

Vi spør oss om sannheten

lar seg skrive hvit i det hvite

som bokstavene i ordet Fred

ordene i setningen: Jeg nekter å drepe

 

 

Ceasefire in Gaza, Snowy Night in Oslo

18–19 January 2009

 

We make angels in the snow

and fill the whole park with angels

that stand on each other’s shoulders

for from snow we have come

 

and to snow we shall return, floor upon floor

for people who stare out

of building block windows

in the seconds before the alarm goes

 

They stumble in the peeling corridors

and there are reports of non-war

while the snow embodies us

and the world stands still

 

We ask ourselves if truth

can be written white on white

like the letters of the word Peace

the words in the sentence: I refuse to kill

No comments: