Tuesday, 4 August 2020

Rutger Kopland: 'Juffrouw A.'

Juffrouw A.

Op 19 september, een nevelige
negentiende, stapte juffrouw A
aan de verkeerde kant van
haar scheepje Steeds Tevreeden
in het Meppelerdiep.
Het was al koud, zij had
de kachel niet aan kunnen krijgen,
haar oude moeder was gestorven,
alles roestte en knarste, vanuit
haar kombuis leken god en 
sociale zaken niet te bereiken.
Zij ging van boord.


Miss A.

On 19 September, a misty
19th, Miss A. stepped
off the wrong side of
her small boat Ever Contented
into the Meppelerdiep.
It was already cold, she had
been unable to light the stove,
her old mother had died,
everything rusted and creaked, from
her galley god and the social services
appeared to be inaccessible.
She disembarked.

No comments: