Friday 26 April 2019

Herman de Coninck: 'Zoals (2)'

Zoals (2)

Zoals ik graag knoflook heb bij lamsvlees,
zo wil ik tabak bij lucht: om adem te kruiden
en pas nadien uit te blazan, als was het elke keer
mijn laatste.

Ik heb het tijdelijke met het eeuwige
vaak genoeg verwisseld in mijn poëzie
om te weten dat ik het tijdelijke wil.

Betekenis: dat is wat een blootgewoelde vrouw
aan lakens over zich heen trekt.
Ik trek ze weer weg.Just as (2)

Just as I like garlic with lamb,
I want tobacco with air: to spice the breath
and only then exhale, as if every time were
my last.

I have sufficiently confused the temporal
for the eternal in my poetry
to know the temporal is what I want.

Meaning: that is what a naked woman who’s kicked
the bedclothes off will pull back over her.
I pull them off again.

No comments: