Friday 12 April 2019

Ole Sarvig: 'Bjørneklo' in English translation

Bjørneklo

Bjørnekloen.
Den staar nede ved havnen,
høj som to mænd,
trives i raadden tang og fisk.

Se dens skærme,
hvor højt den nu er vokset
i denne sommer,
da krigens spil løber over bordet
i de blaa og de graa dage!

Se den,
dens navn er egensind,
og i skærmene har den frygt
og Ahrimans had og fortvivlelse!

En grænseløs elendig,
smudsig og fattig sommer
blomstrer nu med sine kæmpevækster
nede ved havnen.
Og fluerne bestøver dem.


Giant hogweed

The giant hogweed.
It stands down by the harbour,
tall as two men,
thrives in rotten wrack and fish.

Look at its cartwheels,
how tall it now has grown
during the summer,
when the war game sweeps the board
in the blue and grey days!

Look at it,
its name is wilfulness,
and in its cartwheels it has fear
and Ahriman’s hatred and despair!

A boundlessly wretched,
dirty and impoverished summer
now flowers with its giant growths
down by the harbour.
And the flies pollinate it.


No comments: