Saturday, 18 May 2019

August Strindberg: 'Göken' in English translation

Göken

När ängarne börja blomma,
Och björken lövas i lund,
Då sjunger göken i skogen
Båd arla- och särlastund.

När lien gått fram på ängen
Och blomstren ligga på bår,
Då tystnar göken i skogen,
Och tiger tills åter blir vår.

Men bönderna tro han är döder,
Och barnen tro han blir hök,
En kärng har hört honom skratta;
Han är för besatter den gök.

I marknan vid tyska torget,
Hos urmakar Schnabelbart
Där kan du få köpa gökar
Som gala båd timme och kvart.

De gala till jul och påska
De gala med urets lopp,
Om blott de smörjas i munnen
Och verket dras riktigt opp.

The cuckoo

When the flowers appear in the meadows,
And the birch trees leaf in the bower,
The cuckoo will sing in the forest
At both morning and evening hour.

When the scythes have swept through the meadow
And the flowers all lie on their bier,
The cuckoo is mute in the forest
And stays silent till spring is near.

But the farmers believe he’s dead now
And kids he’ll turn into a hawk,
An old crone has heard him just laughing;
His call is then more like a squawk.

At the German square’s weekly market,
At clockmaker Schnabelbart’s stall
Are cuckoos for sale that will call out
Four times every hour, one and all.

They call out at Christmas and Easter
They call as the clocks tick away,
If their throats are greased as they should be
And the clocks wound up once a day.


No comments: