Wednesday, 29 May 2019

Werner Aspenström: 'Denna soltöckniga dag'

denna soltöckniga dag

Denna soltöckniga dag
då vallmö och riddarsporre blommar
och luften nästan löpnar av surrande bin
vem vill fly ur sommarns trollkrets
eller neka när hagen öppnar sin grind?

Gärdgårdens korsstygn ringlar genom skogen.
Kospillning ligger här och där
som tanklösa tallrikar.
Död
som en övergiven klocka
sover smedjan mellan träden.
Tegelskärvor har droppat från taket
och gräs växer mellan hjulens ekrar.

Och där tjurkalven!
hur han ligger och bälgar i värmen
lat men drömmande om solen
som han skall spetsa på sina horn
– knubbiga som små lökar.


this sun-hazy day

This sun-hazy day
with poppies and delphiniums in flower
and the air almost clotted with humming bees
who wants to flee from summer’s magic circle
or refuse when the meadow opens its gate?

The fence’s cross-stitch snakes through the wood.
Cow dung lies here and there
like thoughtless plates.
Dead
like an abandoned clock
the smithy sleeps among the trees,
Shards of tiles have fallen from the roof
and grass grows among the wheels’ spokes.

And there the young bull!
how he lies and bellows in the heat
lazy but dreaming of the sun
that he will impale on his horns –
stubby like small bulbs.

No comments: