Saturday, 25 May 2019

Werner Aspenström: 'Ikaros'

ikaros och gossen gråsten

Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros
önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin,
gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen.
Jag talar också på en grästuvas vägnar
som åtnjuter skugga och vindskydd.

Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar
önskar jag frambära min hyllning till fotsulan,
den nedåtvända själen, konsten att stanna
och att äga tyngd – såsom gossen Gråsten
eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske,
som glanslöst men evigt grönskar.


icarus and sonny greystone

After having read 73 (excellent) poems about Icarus
I would like to put in a good word for his country cousin,
sonny Greystone, left behind in the meadow.
I’m also speaking on behalf on a tussock of grass
that enjoys shade and shelter from the wind.

After having read 73 poems about flight and about wings
I would like to pay homage to the sole of the foot,
the down-turned soul, the art of staying put
and of possessing weight – like sonny Greystone
or his sister, stay-at-home daughter Miss Pinebush,
who is dully but eternally green.


No comments: