Thursday, 2 May 2019

Jacob Daniël du Toit: 'Die tarentaal' in English translation

Die tarentaal

Die kruiwawiel se skreeugeluid
kerm hy droefgeestig uit
terwyl die skeemring vinnig daal,
die tarentaal.

Hy soek – en dit is ook al laat –
vir hom ’n kameraad,
om in ’n boom die eensaamheid
en nag te slyt.

Sáám sal hul in ’n blinkblaarboom
half slaap, half waak, half droom,
en by die naadring van verderf,
alléén nie sterf.

*
Ek het gemik, en met die knal
het een dood neergeval;
die ander vlieg met wilde krag
wèg in die nag!


The guinea fowl

The barrow with its groaning wheel
gives out its mournful squeal
while dusk lets fall its sudden cowl:
the guinea fowl.

It’s seeking – though the hour is late –
another fowl as mate
to pass night’s loneliness maybe
up in a tree.

They’ll share a dogwood’s leafy gleam,
half sleep, half wake, half dream,
and when their ending then draws nigh
alone not die.

*

I’ve taken aim, and at the sound
one’s fallen to the ground;
the other with wild strength takes flight
into the night!

No comments: