Saturday, 25 May 2019

Werner Aspenström: 'Nattfiske'

nattfiske

Nyckfullt fiskar döden här i natt
nyckfullt dyker fågeln ner ur rymden.
Många är vi ju i denna trakt
ibland snäckor
under blinda alger.
Solen söker oss därnere
lockar med sin regnbågsstege
sina svängande lianer.
Alla vill vi göra resan
riva sönder fast vi bländas
havets hinna
vattenfångens tröja.
Några återkommer
några återkommer inte.
Särskilt denna natt hörs snäckor klaga:
nyckfullt fiskar döden i vår trakt
nyckfullt dyker fågeln ner mot vattnet.

night fishing

Waywardly death fishes here tonight
waywardly the bird dives down from space.
There are many of us in these parts
among shells
amid blind algae.
The sun is searching for us down there
tempting with its rainbow ladder
with swaying lianas.
All of us would make the journey
tear apart although we’re blinded
the membrane of the sea
the water-captive’s straitjacket.
Some return
some do not return.
Especially tonight the shells are heard lamenting:
Waywardly death fishes in these parts 
waywardly the bird dives down at the water.No comments: