Monday, 27 May 2019

Werner Aspenström: 'Rosen och enbusken'

rosen och enbusken

Nyss satt den nickande sädesärlan
på den sorgögda hästens rygg.
Utanför fönstret står en nyponros
sammanflätad med en enbuske.
Ja, det började ofta som lek
mellan olika barn.
Tiden söndrar de utkorade
och sammanför de outkorade.
Nödtvång blir innerlighet.


the rose and the juniper bush

Just now the nodding wagtail was sitting
on the back of the mournful-eyed horse.
Outside the window a dog-rose stands
intertwined with a juniper bush.
Yes, it often began as birds
not of a feather flocking together.
Time separates the chosen ones
and brings together the unchosen ones.
Necessity becomes intimacy.


No comments: