Wednesday, 29 May 2019

Short snail poem by Werner Aspenström

snigeln

En svart släde far genom gräset:
det är snigeln och hans tvenne kuskar.
Han är på resa från det ena värdshuset
till det andra.

Jag är på resa från den ena otron
till den andra. Jag slår följe
med den långsamma överlöparen.


the snail

A black sledge moves through the grass:
it is the snail and his coachmen twain,
He is journeying from the one inn
to the other.

I am journeying from the one unbelief
to the other. I join company
with the slowly advancing renegade.


No comments: