Monday 31 May 2021

Brian Patten: 'Small Wonders'

 

Small Wonders

 

Brand-new elephants roamed through the jungles.

Brand-new whales splashed down through the oceans.

God had slapped them together,

Happy as a kid making mud pies.

 

He wiped His hands clean.

'Now for the hard part,' He thought.

He took his workbench into the garden.

Delicately He placed in the bee's sting,

The moth's antenna.

 

His hand

Not trembling in the slightest.

 

 

Små underværker

 

Splinternye elefanter gennemstrejfede junglene.

Splinternye hvaler plaskede ned gennem verdenshavene.

Gud havde klasket dem sammen,

Lykkelig som en unge der laver mudderkager.

 

Han tørrede af sine hænder.

’Nu kommer det svære,’ tænkte Han.

Han tog arbejdsbænken ud i haven.

Nænsomt satte Han biens brod på plads,

Natsværmerens antenne.

 

Med en hånd

Der ikke rystede den mindste smule


No comments: