Saturday 12 August 2023

Marc Tritsmans: 'Compagnons de route'


 

Compagnons de route

 

ik kijk niet zomaar naar een buizerd

die hier toevallig langs zweeft

deze buizerd en ik: wij zien elkaar

 

en jaar na jaar leren wij zoals ieder

ouder wordend paar, stilaan leven

met elkaars gewoonten en

 

onhebbelijkheden, want nu ik precies

weet waar hij vliegt, welke tak

hij verkiest, zijn schreeuw zelfs herken

 

zo kent hij mijn uur en mijn route

en hoe ik dan soms naar hem opkijk

of nukkig in mezelfverzonken lijk

 

als het meezit delen wij beiden wel

een kwarteeuw deze tuin van Eden

tot een van ons de ander achterlaat

 

In het wild haalt een buizerd een gemiddelde leeftijd van 26 jaar

 

 

Compagnons de route

 

i don’t just take a look at a buzzard

that happens to be floating past

this buzzard and i: we see each other

 

and year after year like every ageing

couple we gradually learn to live

with each other’s habits and

 

character flaws, for now i know

exactly where it flies, which branch

it chooses, even recognise its cry

 

likewise it knows my hour and route

and how i sometimes look up at it

or seem moodily immersed in myself

 

at best we may both share this Garden

of Eden for a quarter of a century

until one of us leaves the other behind

 

In the wild, the average life span of a buzzard is 26 yearsNo comments: