Saturday 20 June 2020

Evert Taube: 'Vem kan segla'

Vem kan segla förutan vind,
vem kan ro utan åror,
vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror.
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.


Who can where there’s no breeze set sail,
who can oarless be rowing,
who can bid a dear friend farewell
and not a tear be showing?

I can where there’s no breeze set sail,
I can oarless be rowing,
yet not bid my dear friend farewell
and not a tear be showing.

No comments: