Sunday 21 June 2020

Hans Faverey: 'Zo eenvoudig als een waterdruppel'


Zo eenvoudig als een waterdruppel,
zo helder als een splinter berkehout,

Omdat het veulen geduldig en voorzichtig
uit het paard valt en kan staan,

De vis als een metalen traan ontluikt
en kan vliegen, de mens after all

Moeizaam leert zwijgen en wegzijn
tussen zijn gewapend steenslag,

Zo eenvoudig, zo helder is het niet
wat ik overhoud wanneer ik
mijn pen heb neergelegd.


As simple as a drop of water,
as clear as a splinter of birchwood,

Because the foal falls patiently and carefully
from the mare and can stand,

The fish unfolds like a metallic tear
and can fly, the human being after all

Laboriously learns to keep silent and be gone
among his armed rock chippings,

As simple, as clear is not
what I have left when I
have put down my pen.

No comments: